اخبار حلاج (در سیرت حسین بن منصور حلاج (بر اساس نسخه های کهن))

گروه مولفان:
لوئی ماسینیون (نویسنده) | پل کراوس (نویسنده) | امید حلاج (مترجم)

ناشر:
جامی

درباره کتاب:
اخبار حلاج (در سیرت حسین بن منصور حلاج (بر اساس نسخه های کهن)) عنوان کتابی است از پل کراوس با ترجمه‌ی امید حلاج که در 360 صفحه و توسط انتشارات جامی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عارفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پل کراوس، کتاب‌های فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی(علم)، اخبار حلاج(اطلاعات)، السیره الفلسفیه(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.