احادیث زناشویی

مولف:
حسین هاشمی مسگر (نویسنده)

ناشر:
قانون مدار

درباره کتاب:
احادیث زناشویی عنوان کتابی است از حسین هاشمی مسگر که در 136 صفحه و توسط انتشارات قانون مدار در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب احادیث شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین هاشمی مسگر، کتاب‌های احادیث دانشجویی(قانون مدار)، احادیث یارانه ای(قانون مدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان