ابن سینا محور آثار پزشکی جهان

گروه مولفان:
محمد تقی سرمدی (نویسنده) | ناصر پویان (نویسنده)

ناشر:
سرمدی

درباره کتاب:
ابن سینا محور آثار پزشکی جهان عنوان کتابی است از محمد تقی سرمدی که در 456 صفحه و توسط انتشارات سرمدی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پزشکان ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی سرمدی، کتاب‌های آفرینش انسان(سرمدی)، رازی محور آثار پزشکی جهان(سرمدی)، مدیریت سالم(سرمدی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.