آیین زیست در ایران باستان (پژوهشی درباره طبیعت و محیط زیست (زیست بوم))

مولف:
رضا رضایی (نویسنده)

ناشر:
جوانه توس

درباره کتاب:
آیین زیست در ایران باستان (پژوهشی درباره طبیعت و محیط زیست (زیست بوم)) عنوان کتابی است از رضا رضایی که در 192 صفحه و توسط انتشارات جوانه توس در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا رضایی، کتاب‌های اگنس گری(نشر نی)، ویلت(نشر نی)، بلندی های بادگیر(نشر نی)، جین ایر(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.