آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش

گروه مولفان:
مری بویس (نویسنده) | ابوالحسن تهامی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش عنوان کتابی است از مری بویس با ترجمه‌ی ابوالحسن تهامی که در 347 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Zoroastrianism its antiquity and constant vigour. موضوع اصلی این کتاب زردشتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مری بویس، کتاب‌های تاریخ کیش زرتشت(گستره)، دیانت زرتشتی(جامی)، منابع مکتوب دین زردشتی(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، زردشتیان(ققنوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
زردشتی