آیین دبیری (راهنمای نگارش و ویرایش مکاتبات اداری و شیوه ی مستندسازی فرآیندهای سازمانی)

گروه مولفان:
خسرو هوشیارحسینی (نویسنده) | اندیشه قدیریان (نویسنده)

ناشر:
جاجرمی

درباره کتاب:
آیین دبیری (راهنمای نگارش و ویرایش مکاتبات اداری و شیوه ی مستندسازی فرآیندهای سازمانی) عنوان کتابی است از خسرو هوشیارحسینی که در 160 صفحه و توسط انتشارات جاجرمی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نامه نگاری اداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.