آموزش غنی سازی زندگی زناشویی

گروه مولفان:
نرگس اولیاء (نویسنده) | مریم فاتحی زاده (نویسنده) | فاطمه بهرامی (نویسنده)

ناشر:
دانژه

درباره کتاب:
آموزش غنی سازی زندگی زناشویی عنوان کتابی است از فاطمه بهرامی که در 172 صفحه و توسط انتشارات دانژه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زناشویی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فاطمه بهرامی، کتاب‌های فرایندهای دلبستگی(دانژه)، طراحی چهره پائول لویل(اسلیمی)، نظریه های جدید در اختلال افسردگی(ارکان دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان