آموزش عربی (صرف و نحو کاربردی در متون طب سنتی)[طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران/ 15]

مولف:
فرزانه غفاری (نویسنده)

ناشر:
المعی

درباره کتاب:
آموزش عربی (صرف و نحو کاربردی در متون طب سنتی) [طرح احیای میراث مکتوب طب سنتی ایران/15] عنوان کتابی است از فرزانه غفاری که در 220 صفحه و توسط انتشارات المعی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.