آموزش خوشنویسی به روشی نو (نستعلیق - ثلث -دیوانی -نسخ -کوفی)

مولف:
علی اکبر اسماعیلی قوچانی (نویسنده)

ناشر:
سمیعی

درباره کتاب:
آموزش خوشنویسی به روشی نو (نستعلیق - ثلث -دیوانی -نسخ -کوفی) عنوان کتابی است از علی اکبر اسماعیلی قوچانی که در 140 صفحه و توسط انتشارات سمیعی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خوشنویسی است. از علی اکبر اسماعیلی قوچانی، کتاب خودآموز خوشنویسی(به نشر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,500 تومــان