آموزش تصویری کتاب هنر اول دبستان

مولف:
رضا تبریزی (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
آموزش تصویری کتاب هنر اول دبستان عنوان کتابی است از رضا تبریزی که در 48 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاردستی با کاغذ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا تبریزی، کتاب‌های کتاب کوچک طرح و رنگ(قدیانی)، کتاب کوچک طرح و رنگ(قدیانی)، کتاب کوچک طرح و رنگ(قدیانی)، مجموعه دروس ششم دبستان‬(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.