آغاز و انجام در متون پهلوی اوستایی (بر اساس دستنویس های موجود در «گنجینه دستنویس های پهلوی و پژوهش های ایرانی»)

مولف:
مینا کامبین (نویسنده)

ناشر:
زرین و سیمین

درباره کتاب:
آغاز و انجام در متون پهلوی اوستایی (بر اساس دستنویس های موجود در «گنجینه دستنویس های پهلوی و پژوهش های ایرانی») عنوان کتابی است از مینا کامبین که در 80 صفحه و توسط انتشارات زرین و سیمین در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان پهلوی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.