آخرین سلطان (زندگی خصوصی خانواده پهلوی)

مولف:
محمد رضا حسن بیگی (نویسنده)

ناشر:
بهنود

درباره کتاب:
آخرین سلطان (زندگی خصوصی خانواده پهلوی) عنوان کتابی است از محمد رضا حسن بیگی که در 473 صفحه و توسط انتشارات بهنود در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا حسن بیگی، کتاب‌های امیر ارسلان نامدار(سمیر)، تهران قدیم(ققنوس)، ایمنی و بهداشت در ساختمان سازی(فدک ایساتیس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.