آبگینه بر دوش و باران سنگ (برگردان انگلیسی گزینه اشعار شاعران معاصر ایران)

مولف:
بهروز عزب دفتری (نویسنده)

ناشر:
سمیر

درباره کتاب:
آبگینه بر دوش و باران سنگ (برگردان انگلیسی گزینه اشعار شاعران معاصر ایران) عنوان کتابی است از بهروز عزب دفتری که در 584 صفحه و توسط انتشارات سمیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شاعران ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهروز عزب دفتری، کتاب‌های حکایات تمثیلی(نیلوفر)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2(آییژ)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 1(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.