7 عادت نوجوانان موفق (راهنمای نوجوانان در کشف توانمندیهای خویشتن برای موفق شدن)

گروه مولفان:
شون کاوی (نویسنده) | مهدی قراچه داغی (مترجم)

ناشر:
پیک بهار

درباره کتاب:
7 عادت نوجوانان موفق (راهنمای نوجوانان در کشف توانمندیهای خویشتن برای موفق شدن) عنوان کتابی است از شون کاوی با ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی که در 208 صفحه و توسط انتشارات پیک بهار در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The 7 habits of highly effective teenagers.. موضوع اصلی این کتاب ابراز وجود است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شون کاوی، کتاب‌های هفت عادت کودکان شاد(موسسه انتشارات امیرکبیر)، هفت عادت نوجوانان موفق(فرهنگ مردم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.