قربانی

گروه مولفان:
کورتسیو مالاپارته (نویسنده) | محمد قاضی (مترجم)

ناشر:
ماهی

درباره کتاب:
قربانی عنوان کتابی است از کورتسیو مالاپارته با ترجمه‌ی محمد قاضی که در 536 صفحه و توسط انتشارات ماهی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Kaputt. موضوع اصلی این کتاب داستان های ایتالیایی است. از کورتسیو مالاپارته، کتاب پوست(موسسه انتشارات نگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
48,000 تومــان