مجمل فصیحی

گروه مولفان:
احمد بن محمد خوافی (نویسنده) | محسن ناجی نصرآبادی (مصحح)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
مجمل فصیحی عنوان کتابی است از احمد بن محمد خوافی که در 1472 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از احمد بن محمد خوافی، کتاب مجمل فصیحی(اساطیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.