خاورشناسان و ابن عباس (تحلیل انتقادی دیدگاه های خاورشناسان درباره آثار تفسیری منسوب به ابن عباس)

مولف:
نصرت نیلساز (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
خاورشناسان و ابن عباس (تحلیل انتقادی دیدگاه های خاورشناسان درباره آثار تفسیری منسوب به ابن عباس) عنوان کتابی است از نصرت نیلساز که در 366 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خاورشناسان است. از نصرت نیلساز، کتاب شفاهی و مکتوب در نخستین سده های اسلامی(حکمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.