مبانی تکنولوژی تربیتی (روندهایی نوین در تکنولوژی های آموزشی، تدریس و طراحی آموزشی)

مولف:
حسن دیناروند (نویسنده)

ناشر:
دانش پرور

درباره کتاب:
مبانی تکنولوژی تربیتی (روندهایی نوین در تکنولوژی های آموزشی، تدریس و طراحی آموزشی) عنوان کتابی است از حسن دیناروند که در 470 صفحه و توسط انتشارات دانش پرور در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تدریس اثربخش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن دیناروند، کتاب‌های اصول و روش های نوین تدریس در دوره ابتدایی(دانش پرور)، طراحی آموزشی برای اثربخشی تدریس(آییژ)، مبانی تعلیم و تربیت(دانش پرور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان