گلستان یازدهم (خاطرات زهرا پناهی روا، همسر سردار شهید علی چیت سازان)

گروه مولفان:
زهرا پناهی روا (نویسنده) | بهناز ضرابی زاده (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
گلستان یازدهم (خاطرات زهرا پناهی روا، همسر سردار شهید علی چیت سازان) عنوان کتابی است از بهناز ضرابی زاده که در 316 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهیدان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهناز ضرابی زاده، کتاب‌های مرغ شل(انتشارات سوره مهر)، دختر شینا(انتشارات سوره مهر)، محله حاجی(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.