فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی

مولف:
کورش صفوی (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
فرهنگ توصیفی مطالعات ادبی عنوان کتابی است از کورش صفوی که در 614 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کورش صفوی، کتاب‌های فن دستور(شرکت نشر کتاب هرمس)، محفل فیلسوفان خاموش(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان و ذهن(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان شناسی و ادبیات(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.