در پس پرده

مولف:
حمزه سردادور (نویسنده)

ناشر:
ساحل

درباره کتاب:
در پس پرده عنوان کتابی است از حمزه سردادور که در 730 صفحه و توسط انتشارات ساحل در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمزه سردادور، کتاب‌های از صید ماهی تا پادشاهی(شرکت نشر کتاب هرمس)، زندانی قلعه قهقهه(شرکت نشر کتاب هرمس)، افسانه قاجار(شرکت نشر کتاب هرمس)، در پس پرده(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان