رویارونشینان (سه گفتار در باب آرا و اندیشه های سیمون وی)

مولف:
مجتبی اعتمادی نیا (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
رویارونشینان (سه گفتار در باب آرا و اندیشه های سیمون وی) عنوان کتابی است از مجتبی اعتمادی نیا که در 130 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علم و دین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجتبی اعتمادی نیا، کتاب‌های زندگی در کرانه ها(حکمت سینا)، مرگ آشنایی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.