جمهوریت؛ افسون زدایی از قدرت [فرهنگ عمومی]

گروه مولفان:
سعید حجاریان (نویسنده) | محسن‏ آرمین (مقدمه نویس)

ناشر:
طرح نو

درباره کتاب:
جمهوریت؛ افسون زدایی از قدرت [فرهنگ عمومی] عنوان کتابی است از سعید حجاریان که در 842 صفحه و توسط انتشارات طرح نو در سال 1379 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و دولت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید حجاریان، کتاب‌های تقدیر ما تدبیر ما(نگاه معاصر)، از شاهد قدسی تا شاهد بازاری(طرح نو)، اصلاحات در برابر اصلاحات(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.