سرگذشت حاجی بابا اصفهانی (یازده گفتار نخست)

گروه مولفان:
جیمز جاستی نین موریه (نویسنده) | سیدعلی آل داود (نویسنده) | محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه (مترجم)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
سرگذشت حاجی بابا اصفهانی (یازده گفتار نخست) عنوان کتابی است از جیمز جاستی نین موریه با ترجمه‌ی محمدحسن بن علی اعتمادالسلطنه که در 149 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The adventures of Hajji Baba of Ispahan. موضوع اصلی این کتاب داستان های تاریخی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جیمز جاستی نین موریه، کتاب‌های سرگذشت حاجی بابای اصفهانی(نشر مرکز)، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی(موسسه انتشارات نگاه)، آغامحمدخان تاجدار(دنیای کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.