هلن و سه نمایش نامه دیگر

گروه مولفان:
اوریپید (نویسنده) | محمد سعیدی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
هلن و سه نمایش نامه دیگر عنوان کتابی است از اوریپید با ترجمه‌ی محمد سعیدی که در 221 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اوریپید، کتاب‌های تراژدی مده آ(افراز)، دو نمایش نامه از اوریپید(شرکت نشر قطره)، اوریپید هلن(افراز)، الکترا(بیدگل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,500 تومــان