در زیر پوست انگشت های دست چپم

مولف:
مسعود احمدی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
در زیر پوست انگشت های دست چپم عنوان کتابی است از مسعود احمدی که توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود احمدی، کتاب‌های دارم به آخر خودم نزدیک می شوم(بوتیمار)، دویدن در تنهایی(افراز)، مدیریت تحول اداری(پژوهشهای فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,500 تومــان