یادداشت های اسداله علم (هفت جلد در دو دفتر)

گروه مولفان:
امیر اسدالله علم (نویسنده) | علینقی عالیخانی (ویراستار)

ناشر:
مازیار

درباره کتاب:
یادداشت های اسداله علم (هفت جلد در دو دفتر) عنوان کتابی است از امیر اسدالله علم که در 2352 صفحه و توسط انتشارات مازیار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاستمداران ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر اسدالله علم، کتاب‌های یادداشت های علم(معین)، یادداشت های امیر اسدالله علم(مازیار)، یادداشت های علم(معین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.