سازمان دانشجویان دانشگاه تهران (نگاهی دیگر به پیشینه مبارزات دانشجویان در ایران (1320 - 1332 شمسی))[مجموعه تاریخ معاصر ایران/ 19]

مولف:
ابوالحسن ضیاءظریفی (نویسنده)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
سازمان دانشجویان دانشگاه تهران (نگاهی دیگر به پیشینه مبارزات دانشجویان در ایران (1320 - 1332 شمسی)) [مجموعه تاریخ معاصر ایران/19] عنوان کتابی است از ابوالحسن ضیاءظریفی که در 320 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشجویان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.