اینک بازاریابی شبکه ای

گروه مولفان:
جان میلتون فاگ (نویسنده) | پیام مقیم اسلام (مترجم) | نیما عربشاهی (مترجم)

ناشر:
ورجاوند

درباره کتاب:
اینک بازاریابی شبکه ای عنوان کتابی است از جان میلتون فاگ با ترجمه‌ی نیما عربشاهی که در 352 صفحه و توسط انتشارات ورجاوند در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از It's time for network marketing، 2011. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی چندسطحی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان میلتون فاگ، کتاب‌های پول پول پول پول پول(شبگون)، یک هفته ی سرنوشت ساز(زمینه)، بزرگترین بازاریاب و گفتگو(اشک یاس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان
موضوعات کتاب
بازاریابی چندسطحی