تا آمدن تو عشق بازی تعطیل [با ما شعر بخوانید ...]

مولف:
امید صباغ نو (نویسنده)

ناشر:
شانی

درباره کتاب:
تا آمدن تو عشق بازی تعطیل [با ما شعر بخوانید ...] عنوان کتابی است از امید صباغ نو که در 70 صفحه و توسط انتشارات شانی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امید صباغ نو، کتاب‌های مهرابان(فصل پنجم)، جنگ میان ما دو نفر کشته می دهد(فصل پنجم)، تاریخ بی حضور تو یعنی دروغ محض(فصل پنجم)، ما اگر انتخاب می کردیم(فصل پنجم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,300 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴