هفتاد حس مشترک

مولف:
امید صباغ نو (گردآورنده)

ناشر:
شانی

درباره کتاب:
هفتاد حس مشترک عنوان کتابی است از امید صباغ نو که در 148 صفحه و توسط انتشارات شانی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امید صباغ نو، کتاب‌های مهرابان(فصل پنجم)، جنگ میان ما دو نفر کشته می دهد(فصل پنجم)، تاریخ بی حضور تو یعنی دروغ محض(فصل پنجم)، ما اگر انتخاب می کردیم(فصل پنجم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,300 تومــان