هنر خودآموختگان هر فطری

مولف:
سیده راضیه یاسینی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
هنر خودآموختگان هر فطری عنوان کتابی است از سیده راضیه یاسینی که در 231 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان