فرهنگ تعبیرها و اصطلاحات روزمره (بر پایه متون داستانی و نمایشنامه ای معاصر عرب)

مولف:
حسین ایمانیان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
فرهنگ تعبیرها و اصطلاحات روزمره (بر پایه متون داستانی و نمایشنامه ای معاصر عرب) عنوان کتابی است از حسین ایمانیان که در 381 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.