استاد نادان (پنج درس در باب رهایی فکر)[مفاهیم علوم اجتماعی/ 25]

گروه مولفان:
ژاک رانسیر (نویسنده) | آرام قریب (مترجم)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
استاد نادان (پنج درس در باب رهایی فکر) [مفاهیم علوم اجتماعی/25] عنوان کتابی است از ژاک رانسیر با ترجمه‌ی آرام قریب که در 199 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Maître ignorant. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژاک رانسیر، کتاب‌های سیاست زیباشناسی(زاوش)، ده تز در باب سیاست با دو پیوست(رخ داد نو)، آینده تصویر(امید صبا)، عدم توافق(گهرشید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.