ترجمه الخواص

گروه مولفان:
علی بن حسن زواری (نویسنده) | منصور پهلوان (مصحح)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
ترجمه الخواص عنوان کتابی است از علی بن حسن زواری که در 3500 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر شیعه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
245,000 تومــان