دانشنامه جهانی شدن

گروه مولفان:
جورج ریتزر (نویسنده) | نورالله مرادی (مترجم) | محبوبه (مرادی) مهاجر (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
دانشنامه جهانی شدن عنوان کتابی است از جورج ریتزر با ترجمه‌ی محبوبه (مرادی) مهاجر که در 3400 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Wiley-Blackwell encyclopedia of globalization، 2012. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورج ریتزر، کتاب‌های مبانی نظریه جامعه شناختی معاصر و ریشه های کلاسیک آن(نشر ثالث)، نظریه جامعه شناسی(نشر نی)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
99,000 تومــان