نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی

گروه مولفان:
محمد رحیم عیوضی (نویسنده) | ملیحه رمضانی (نویسنده)

ناشر:
مرکز اسناد انقلاب اسلامی

درباره کتاب:
نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کتابی است از محمد رحیم عیوضی که در 268 صفحه و توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارگران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رحیم عیوضی، کتاب‌های درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(معارف)، درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(معارف)، تحلیلی بر دیدگاه های انقلاب نرم(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.