تاریخ مجسمه سازی مدرن (مبانی نظری پیدایش هنر مدرن)

گروه مولفان:
هربرت ادوارد رید (نویسنده) | علی محمد مصلحی (نویسنده) | پروین آقایی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
تاریخ مجسمه سازی مدرن (مبانی نظری پیدایش هنر مدرن) عنوان کتابی است از علی محمد مصلحی با ترجمه‌ی پروین آقایی که در 240 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A concise history of modern sculpture، 1983، c1964. موضوع اصلی این کتاب پیکر تراشی نوین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی محمد مصلحی، کتاب‌های تکنیکهای طراحی(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، عناصر گرافیک(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,500 تومــان