مقدمه ای بر طرح اشیاء در هنر اسلامی ایران (هنر و تمدن اسلامی)

مولف:
پردیس بهمنی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
مقدمه ای بر طرح اشیاء در هنر اسلامی ایران (هنر و تمدن اسلامی) عنوان کتابی است از پردیس بهمنی که در 220 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تمدن اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پردیس بهمنی، کتاب‌های روش تحقیق به زبان ساده و کاربردی ویژه دانشجویان هنر(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، گنجینه کامل نگارشهای علمی دانشجویی(آراد کتاب)، طراح ایرانی چگونه می اندیشد؟(موسسه انتشاراتی فخراکیا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.