آوازخوان آوازش را در باران تا سپیده ادامه داد

مولف:
احمدرضا احمدی (نویسنده)

ناشر:
چلچله

درباره کتاب:
آوازخوان آوازش را در باران تا سپیده ادامه داد عنوان کتابی است از احمدرضا احمدی که در 136 صفحه و توسط انتشارات چلچله در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمدرضا احمدی، کتاب‌های بر دیوار کافه(نشر ثالث)، سکوت فرفره ی کوچکی بود که در باد می چرخید(نیماژ)، موهبات فراموشی(شرکت نشر قطره)، میوه ها طعم تکراری دارند(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان