ایدیولوژی اصلاحات، اصلاحات به روایت حلقه کیان (تحلیل ایدئولوژی سیاسی ماهنامه کیان)[اندیشه سیاسی/ 56]

مولف:
حمیدرضا اسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
مرکز اسناد انقلاب اسلامی

درباره کتاب:
ایدیولوژی اصلاحات، اصلاحات به روایت حلقه کیان (تحلیل ایدئولوژی سیاسی ماهنامه کیان) [اندیشه سیاسی/56] عنوان کتابی است از حمیدرضا اسماعیلی که در 288 صفحه و توسط انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمیدرضا اسماعیلی، کتاب‌های تروریسم در ایران معاصر(موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب)، ایدئولوژی اصلاحات، اصلاحات به روایت حلقه آیین(مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، اصلاحات و براندازی نرم(مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.