بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم

مولف:
بهمن نامورمطلق (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم عنوان کتابی است از بهمن نامورمطلق که در 445 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بینامتنیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن نامورمطلق، کتاب‌های گفتگومندی در ادبیات و هنر: مجموعه مقالات(سخن)، سفرنگاره(سخن)، درآمدی بر بینامتنیت(سخن)، دانش های تطبیقی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
37,500 تومــان