من و آقا موسی (خاطرات آیت الله عبدالجلیل جلیلی)[تاریخ شفاهی/ 1]

مولف:
حمید قزوینی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب:
من و آقا موسی (خاطرات آیت الله عبدالجلیل جلیلی) [تاریخ شفاهی/1] عنوان کتابی است از حمید قزوینی که در 168 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید قزوینی، کتاب‌های حدیث روزگار(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، یاران موافق(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان