یاران موافق (خاطرات آیت الله سیدمرتضی مستجابی)[تاریخ شفاهی/ 3]

گروه مولفان:
حمید قزوینی (گردآورنده) | سید مرتضی مستجابی (مصاحبه شونده )

ناشر:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب:
یاران موافق (خاطرات آیت الله سیدمرتضی مستجابی) [تاریخ شفاهی/3] عنوان کتابی است از حمید قزوینی که در 426 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مجتهدان و علما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید قزوینی، کتاب‌های حدیث روزگار(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، من و آقا موسی(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.