دیدار در پاریس (خاطرات دکتر حسن حبیبی و شفیقه رهیده)

گروه مولفان:
حسن حبیبی (نویسنده) | پدرام الوندی (مصاحبه گر)

ناشر:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

درباره کتاب:
دیدار در پاریس (خاطرات دکتر حسن حبیبی و شفیقه رهیده) عنوان کتابی است از حسن حبیبی که در 147 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حبیبی، حسن، ۱۳۱۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن حبیبی، کتاب‌های درسنامه وصف خلیج فارس در نقشه های تاریخی(سپند مینو)، حقوق بین الملل عمومی(اطلاعات)، یک گام فراتر در برخی از حوزه های سیاست علمی کشور(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.