حکایت های هزار ویک شب

مولف:
عبداللطیف طسوجی تبریزی (مترجم)

ناشر:
نیک فرجام

درباره کتاب:
حکایت های هزار ویک شب عنوان کتابی است با ترجمه عبداللطیف طسوجی تبریزی که توسط انتشارات نیک فرجام در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.