تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویان (11 - 132ه)[تاریخ سیاسی اسلام/ 2]

مولف:
رسول جعفریان (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
تاریخ خلفا از رحلت پیامبر تا زوال امویان (11 - 132ه) [تاریخ سیاسی اسلام/2] عنوان کتابی است از رسول جعفریان که در 828 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خلفای راشدین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رسول جعفریان، کتاب‌های کفایه الانام در فقه فارسی شیعی(علم)، لطائف الاذکار للحضار والسفار فی المناسک والآداب(علم)، مناظره مسلمان و مسیحی(علم)، جامع المقدمات(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.