دیوان غربی- شرقی

گروه مولفان:
یوهان ولفگانگ فون گوته (نویسنده) | کورش صفوی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
دیوان غربی- شرقی عنوان کتابی است از یوهان ولفگانگ فون گوته با ترجمه‌ی کورش صفوی که در 253 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از West - ostlicher Divan = West - eastrerni divan. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوهان ولفگانگ فون گوته، کتاب‌های دیوان شرقی(نخستین)، رنج های ورتر جوان(ماهی)، رنج های ورتر جوان(جامی)، فاوست(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.