چیزها (داستانی از سالهای1960)

گروه مولفان:
ژرژ پرک (نویسنده) | احمد سمیعی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
چیزها (داستانی از سالهای1960) عنوان کتابی است از ژرژ پرک با ترجمه‌ی احمد سمیعی که در 157 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Les Choses. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. از ژرژ پرک، کتاب دو نمایش نامه از ژرژ پرک(شرکت نشر قطره) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان