نقش زن در ادبیات سینمای ایران (از آغاز تا سال1384)[هنر و ادبیات ایران]

مولف:
ژینوس نازک کار (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
نقش زن در ادبیات سینمای ایران (از آغاز تا سال1384) [هنر و ادبیات ایران] عنوان کتابی است از ژینوس نازک کار که در 570 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان در صنعت سینما است. از ژینوس نازک کار، کتاب فروغ(شرکت نشر قطره) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان